Vartotojo teisių dėl žalos, padarytos nekokybiškais produktais, gynimo pokyčiai Lietuvai įstojus į Europos Sąjungą

Algis Norkūnas

Santrauka


Žalos, padarytos dėl nekokybiškų produktų, atlyginimas kaip specialusis deliktas išskirtas tik 2000 m. Lietuvos civiliniame kodekse. Prieš tai vartotojams dėl nekokybiškų produktų ar paslaugų padaryta žala buvo atlyginama bendraisiais pagrindais. Lietuvai įstojus į Europos Sąjungą atsirado būtinumas suvienodinti verslo sąlygas ir vartotojų gynimo lygį. Taikant analizės ir istorinį metodus straipsnyje parodomos delikto atsiradimo sąlygos, jo skirtumai nuo Europos Tarybos direktyvomis nustatytų taisyklių ir įgyvendinimo problemos. Straipsnio įžangoje analizuojama vartotojų teisių gynimo teisinis reglamentavimas prieš padarant pakeitimus, o pavyzdžiais iliustruota susiklosčiusi vartotojų teisių gynimo būklė.
Straipsnį sudaro dvi dalys: vienoje apžvelgiamos Lietuvos civilinio kodekso pakeitimų priežastys, kitoje – padarytų pakeitimų esmė.
Pirmojoje dalyje autorius analizuoja Europos Tarybos direktyvų nuostatas ir parodo, kad Lietuvos civilinio kodekso nuostatos dėl atsakingų už žalą asmenų apibrėžimo, žalos sampratos ir gamintojo atleidimo nuo civilinės atsakomybės pagrindų neatitiko galiojančios Europos Sąjungos teisės. Autorius svarsto, ar dėl to pakeitimai buvo būtini, ar tai buvo tik Lietuvos įstatymo leidėjo pasirinkimas.
Šioje straipsnio dalyje nurodoma, kas lėmė apsisprendimą pakeisti galiojantį įstatymą, atskleistos pakeitimų, padarytų Lietuvai stojant į Europos Sąjungą, priėmimo sąlygos ir procedūros ypatybės.
Antrojoje dalyje autorius nagrinėja prieš pakeitimą galiojusias teisės aktų nuostatas ir parodo, kuo jos savo turiniu prieštaravo galiojusiai Europos Sąjungos teisei. Šioje dalyje analizės ir lyginamuoju metodais atskleistas galiojusio įstatymo nuostatų dėl gamintojo, importuotojo, žalos sąvokų, gamintojo atleidimo nuo civilinės atsakomybės pagrindų turinys, Europos Sąjungos direktyvų šiais klausimais esmė ir išryškinti nacionalinės ir Europos Sąjungos teisės prieštaravimai, aptarti civilinės atsakomybės netaikymo pagrindų skirtumai, kai sprendžiama dėl žalos, padarytos dėl nekokybiškų produktų ir nekokybiškų paslaugų, atlyginimo. Toliau autorius atskleidžia padarytų pakeitimų turinį, tikslą bei pateikia savo vertinimą, kaip gali pakisti verslo aplinka ir vartotojų teisių gynimas dėl įstatymo pokyčių.
Straipsnis naudingas dėl civilinės atsakomybės taisyklių išaiškinimo. Jis padeda suvokti dėl narystės Europos Sąjungoje pakitusią teisinę verslo aplinką ir kitokias vartotojų teisių gynimo galimybes.

Raktiniai žodžiai


civilinė atsakomybė; atsakomybė už nekokybišką produkciją; atsakomybė už nekokybiškas paslaugas

Pilnas tekstas:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195