„Privilegijuoti“ vežėjo automobilių keliais atleidimo nuo atsakomybės pagrindai

Edvardas Sinkevičius

Santrauka


Šiuo metu Lietuvoje vežėjo automobilių keliais civilinė atsakomybė už krovinio būklę reglamentuojama Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu (toliau – CK), Lietuvos Respublikos kelių transporto kodeksu (toliau – KTK) ir Tarptautinio krovinių vežimo keliais sutarties konvencija (CMR) (toliau – CMR konvencija). Minėti teisės aktai taikytini skirtingiems krovinių vežimams, tai yra jei krovinio vežimas tarptautinis, tai vežėjo civilinė atsakomybė išimtinai reglamentuotina pagal CMR konvenciją, o jei vežimas vietinis, tai vežėjo atsakomybei taikytini CK ir KTK . Minėtuose teisės aktuose numatyti skirtingi vežėjo atsakomybės pagrindai, tai yra nacionalinėje teisėje vežėjo atsakomybė pagrįsta kalte, o tarptautinėje privatinėje teisėje vežėjo atsakomybė kyla ir nesant kaltės.
Skirtingas vežėjo civilinės atsakomybės pagrindas tarptautinėje privatinėje ir nacionalinėje teisėje lemia ir skirtingus vežėjo atleidimo nuo civilinės atsakomybės už žalą kroviniui pagrindus. Lietuvos įstatymų leidėjas, atsižvelgdamas į pasaulines tendencijas vežėjo atleidimo nuo atsakomybės srityje, nacionalinėje teisėje įtvirtino vadinamuosius „privilegijuotus“ vežėjo atleidimo nuo atsakomybės pagrindus.
Tačiau rengiant įstatymus nebuvo atsižvelgta į tai, jog, skirtingai nei tarptautinės privatinės teisės aktuose, kur vežėjo atsakomybė yra objektyvi, nacionalinėje teisėje vežėjo atsakomybė galima tik esant kaltei, todėl „privilegijuoti“ vežėjo atleidimo nuo atsakomybės pagrindai ir jų taikymo teisiniai padariniai nėra tapatūs. Taip pat nesutampa ir „privilegijuotų“ vežėjo atleidimo nuo atsakomybės pagrindus sudarančių aplinkybių turinys. Dėl šių priežasčių straipsnyje yra atskleistas CMR konvencijos 17 str. 4 p. a–f p.p. ir KTK 51 str. 2 d. 1–4 p. numatytų aplinkybių turinys bei paaiškinti šių aplinkybių turinio aiškinimo ir taikymo ypatumai. Taip pat atskleisti CMR konvencijos 17 str. 4 p. a–f p.p. ir KTK 51 str. 2 d. 1–4 p. taikymo teisiniai padariniai, kai aplinkybių, sudarančių „privilegijuotus“ vežėjo atleidimo nuo atsakomybės pagrindus, poveikis kroviniui pagal CMR konvenciją lemia prezumpciją, kad žala kroviniui atsirado dėl priežasčių, už kurias vežėjas neatsako, o pagal KTK lemia prezumpciją, kad žala kroviniui atsirado nesant vežėjo kaltės.

Raktiniai žodžiai


tarptautinė ir nacionalinė transporto teisė; vežėjo automobilių keliais civilinės atsakomybės pagrindai; „privilegijuoti“ vežėjo atleidimo nuo civilinės atsakomybės pagrindai

Pilnas tekstas:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195