Policijos veiklos raida Latvijos Respublikoje

Ēriks Melnis, Arturs Garonskis, Aleksandrs Matvejevs

Santrauka


Straipsnyje autoriai iškelia ir nagrinėja policijos bei viešosios tvarkos ir visuomenės saugumo užtikrinimo sistemos raidos tendencijas Latvijos Respublikoje. Autoriai apžvelgia policijos veiklos istorinę raidą, kuri apima tris laikotarpius: Latvijos Respublikos nepriklausomybės (1918–1940), Sovietų Sąjungos (1940–1990) ir atkurtos nepriklausomybės (nuo 1991 m. iki šių dienų) laikotarpį. Taip pat autoriai analizuoja bendruomenės teisėtvarkos kaip policijos veiklos modelio įgyvendinimo galimybes Latvijos Respublikoje.
Daroma išvada, jog įstatymų viršenybės principas įtvirtina nuostatą, kad valstybėje vykstantys pokyčiai turi remtis įstatymais ir būti teisėti. Vadovaujantis šia nuostata galima diskutuoti apie skubius įstatymų pakeitimus įvirtinant šiuolaikinės policijos veiklos teisėtumą. Taip paaiškinamas esamų teisinių problemų sprendimas liberalizuojant policijos veiklos valdymo procesus Latvijoje.

Raktiniai žodžiai


policijos istorija; policijos veiklos koncepcija; Latvijos policija

Pilnas tekstas:

PDF (English)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195