Baudžiamosios jurisdikcijos taikymo Lietuvos Respublikos piliečiams, kurie pagal nacionalinius įstatymus naudojasi imunitetu, problemos

Andrius Nevera

Santrauka


Straipsnyje nagrinėjamos problemos, susijusios su Lietuvos valstybės baudžiamosios jurisdikcijos taikymu tiems piliečiams, kurie pagal įvairius nacionalinius teisės aktus naudojasi imunitetu nuo valstybės baudžiamosios jurisdikcijos. Straipsnyje autorius analizuoja ir aukščiausių valstybės pareigūnų, ir kandidatų į atitinkamas pareigas imuniteto nuo valstybės baudžiamosios jurisdikcijos problemą.
Svarstoma teisėjų imuniteto problematika. Rutuliodamas šiuos klausimus autorius atkreipia dėmesį į problemiškas atitinkamų teisės aktų normas bei siūlo galimus jų tobulinimo būdus. Straipsnis parašytas taikant sisteminės analizės, loginį ir lyginamąjį metodus.

Raktiniai žodžiai


baudžiamoji jurisdikcija; baudžiamosios jurisdikcijos apribojimai; baudžiamoji atsakomybė; patraukimas baudžiamojon atsakomybėn

Pilnas tekstas:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195