Neteisėtumas kaip valstybės deliktinės atsakomybės sąlyga

Simona Selelionytė

Santrauka


Šiame straipsnyje nagrinėjama neteisėtumo kaip būtinos valstybės deliktinės atsakomybės sąlygos sąvoka. Straipsnyje keliamas pagrindinis klausimas – ar neteisėtumo sąvoka gali būti (o gal turi būti) suvokiama bei aiškinama vienodai sprendžiant viešosios atsakomybės klausimus bei kitų rūšių civilinės deliktinės atsakomybės klausimus, ar viešosios civilinės atsakomybės atveju turėtų būti taikomi kitokie, specialūs neteisėtumo standartai, o jei taip, – kokie. Lietuvos Respublikos teismų praktika analizuojamais klausimais nėra gausi, o mokslinės teisinės literatūros, kurioje būtų analizuojamos šiuo metu galiojančios Lietuvos valstybės deliktinę atsakomybę įtvirtinančios teisės aktų normos, iš viso nėra, tad šiame straipsnyje daug dėmesio skiriama kelių autorės pasirinktų užsienio valstybių civilinės teisės teorijai bei teismų praktikai analizuojamu klausimu. Taip pat atskleidžiami pagrindiniai Lietuvos Respublikos teismų praktikoje pastebėti sunkumai nustatant valstybės institucijų bei pareigūnų veiksmų neteisėtumą ir, remiantis galiojančių Lietuvos Respublikos teisės normų analize bei užsienio praktika, siūlomi galimi jų sprendimo variantai.
Pagrindinis šio straipsnio tikslas – atskleisti neteisėtumo kaip valstybės deliktinės atsakomybės sąlygos problematiką, nurodant konkrečius teorinius bei praktinius probleminius aspektus ir pateikiant galimus sprendimo variantus. Siekiant iškelto tikslo taikyti pagrindiniai teisės mokslo tyrimo metodai: loginis-analitinis, gramatinis, lyginamasis, sisteminis ir kiti.

Raktiniai žodžiai


neteisėtumas; viešoji atsakomybė; neteisėti valdžios institucijų veiksmai; valstybės civilinė deliktinė atsakomybė; valdžios institucija; pareigūnas

Pilnas tekstas:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195