Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos problemos Lietuvos valstybinio administravimo sistemoje

Audronė Dziegoraitienė

Santrauka


Straipsnyje analizuojama vienos iš valstybės kultūros sričių – nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos – valstybinis reguliavimas, apžvelgiama Lietuvos paveldosaugos raida prieškariu, tarybiniais ir nepriklausomybės metais.
Atskleidžiamas nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos problemų sprendimas apskričių ir savivaldybių santykiuose, bandoma įvertinti paveldosaugą visos valstybės mastu.
Straipsnyje išanalizuoti Lietuvos Respublikos strateginio planavimo dokumentai bei kiti norminiai aktai, aptartos Lietuvos Respublikos institucijų problemos, kylančios įgyvendinant kultūros paveldo apsaugos valdymą, atskleistos paveldosaugos institucijų vykdomos funkcijos bei aptarti jų tarpusavio santykiai, išreikštas požiūris į jų reikalingumą. Be to, pateikiamos tendencijos bei išryškinami pokyčiai kultūros paveldo apsaugos veikloje.

Raktiniai žodžiai


nekilnojamasis kultūros paveldas; nekilnojamojo kultūros paveldo apsauga; nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos valstybinis reguliavimas; decentralizacijos ir subsidiarumo principai

Pilnas tekstas:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195