Proporcingumo principas administracinėje teisėje (Taikymo praktika Lietuvos teismuose)

Aušra Kargaudienė

Santrauka


Straipsnyje atskleidžiama proporcingumo principo samprata, aptariama proporcingumo principo vieta administracinėje teisėje.
Pirmoje straipsnio dalyje aptariama proporcingumo principo sąvoka administracinėje teisėje, supažindinama su šio administracinės teisės principo kilme. Trumpai pristatoma proporcingumo principo sąvoka, taikymo ypatumai Vokietijos administracinėje teisėje. Aptariamos Europos Tarybos rekomendacijos valstybėms narėms dėl proporcingumo principo taikymo privataus asmens ir viešojo administravimo institucijų santykiuose.
Aptariama proporcingumo principo, kylančio iš teisėtumo principo, vieta Lietuvos administracinės teisės sistemoje. Didelė straipsnio dalis skiriama Lietuvos teismų vaidmens apžvalgai proporcingumo principo taikymo procese. Straipsnyje pateikiamos pastarųjų metų Konstitucinio Teismo ir Vyriausiojo administracinio teismo sprendimų ir nutarimų analizės išvados, vertinančios proporcingumo principo taikymą teismų praktikoje.
Kalbant apie proporcingumo principo vietą administracinėje teisėje išskirtinos dvi šio principo įgyvendinimo sritys: proporcingumo principo taikymas viešojo administravimo subjektui priimant sprendimą dėl privataus asmens ir priimto sprendimo teisėtumo vertinimas teisminiame procese remiantis šiuo principu.

Raktiniai žodžiai


proporcingumo principas; diskrecija; viešojo administravimo subjektas; geras administravimas; viešasis administravimas

Pilnas tekstas:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195