Vietos savivaldos institucijų įgaliojimai ir gebėjimai įgyvendinti policijos uždavinius

Andrejus Novikovas

Santrauka


Straipsnyje nagrinėjama viena iš daugelio savivaldybių kompetencijai priskiriamų veiklos krypčių, t. y. savivaldybių įgaliojimai ir gebėjimai kuriant vietos gyventojų saugią aplinką.
Savivaldybių įgaliojimus vietos gyventojų saugumo srityje siūloma tapatinti su savivaldybių kompetencijai priskiriamų funkcijų, kurios sudaro policijos uždavinių turinį arba yra policijos uždavinių sudedamosios dalys, kompleksu. Taigi policijos uždaviniai yra suprantami plačiąja prasme, t. y. jų turinys turi būti skaidomas į atskirus veiksmus (funkcijas), iš kurių vieno ar kito įgyvendinimas priskiriamas savivaldybių kompetencijai. Straipsnyje apibrėžiami policijos uždaviniai, kuriuos įgyvendinti gali pretenduoti savivaldybių institucijos. Remiantis teisės aktų analize, nagrinėjami atskirų savivaldybių institucijų įgyvendinant policijos uždavinius, įgaliojimai.
Straipsnyje taip pat gvildenami ir atskirų Lietuvos Respublikos regionų savivaldybių atstovaujamųjų ir vykdomųjų institucijų, t. y. savivaldybių tarybų ir administracijų, gebėjimai įgyvendinti policijos uždavinius. Stengiamasi atskleisti, kokiomis formomis minėtos institucijos įgyvendina policijos uždavinius ir koks yra tų formų turinys.

Raktiniai žodžiai


vietos savivalda; policijos uždaviniai; vietos savivaldos institucijų gebėjimai; vietos savivaldos institucijų įgaliojimai

Pilnas tekstas:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195