Kūrinio originalumo samprata

Jūratė Usonienė

Santrauka


Straipsnyje nagrinėjamas vienas iš kūrinio, kaip saugomo autorių teisių objekto, požymių –originalumas. Taikant lyginamąjį, sisteminės analizės metodus nagrinėjama originalumo samprata dviem pagrindiniais aspektais: originalumas kaip kriterijus nustatyti, ar kūrybinės veiklos rezultatas yra kūrinys, ir originalumas kaip kriterijus nustatyti, ar veiklos rezultatas nėra nukopijuotas nuo kito kūrinio, t. y. autorių teisių pažeidimui konstatuoti. Nagrinėjant originalumą pirmuoju aspektu tiriama, kaip suprantamas šis kūrinio požymis skirtingos teisės tradicijos valstybėse, ar naujos kūrinių rūšys atitinka originalumo reikalavimą, originalumo sampratos pokyčiai. Nagrinėjant originalumą antruoju aspektu ieškoma kriterijų, kurie leistų konstatuoti svetimo kūrinio panaudojimą ir išvestinio kūrinio originalumą. Nagrinėjama Lietuvos teismų praktika šiuo klausimu. Straipsnis baigiamas išvadomis.

Raktiniai žodžiai


intelektinės nuosavybės teisė; autorių teisės; autorių teisių objektai; kūrinio originalumas

Pilnas tekstas:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195