Pasitikėjimas teismu: kai kurie teismo veiklos viešumo aspektai

Virgilijus Valančius

Santrauka


Straipsnyje pateikiami autoriaus svarstymai apie teismo veiklos viešumo sampratą, ribas ir teismo veiklos viešumo įtaką visuomenės pasitikėjimui teismo valdžia.
Konstatuojama, kad atsižvelgiant į nūdienos demokratinės visuomenės poreikius vargu ar užtenka teismo veiklos viešumą tapatinti tik su teismo posėdžių ir bylos medžiagos viešumu. Teismo, kaip institucijos, veiklos viešumas veikia visuomenę plačiąja prasme, t. y. visus visuomenės narius: tiek turinčius bylinėjimosi teisme patirties, tiek jos neturinčius. Teigiama, kad žinių apie teismo veiklą stoka neskatina visuomenės narių pasitikėti teismo valdžia.
Straipsnyje daroma išvada, kad teismo veiklos viešumas reikalingas tiek visuomenei, tiek teismui. Ieškoma atsakymo į klausimus, kokiais būdais patys teismai galėtų prisidėti prie jų ir visuomenės narių tarpusavio supratimo stiprinimo nepažeidžiant tokių fundamentinių teismo veiklos ir teismo proceso principų kaip teismo nepriklausomumas ir nešališkumas, asmens privataus gyvenimo apsauga.

Raktiniai žodžiai


teismo valdžia; teismo ir visuomenės santykis; teismo veiklos viešumas; visuomenės pasitikėjimas

Pilnas tekstas:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195