Materialiosios tiesos nustatymas – kaip viena iš proceso atnaujinimo funkcijų

Rimvydė Lukšytė

Santrauka


Proceso atnaujinimas nėra naujas civilinio proceso teisės institutas. Dar tarpukario Lietuvoje praktikuotas bylos pernagrinėjimas pagal įstatyme nurodytus pagrindus. Tačiau kaip savarankiškas institutas proceso atnaujinimas įtvirtintas tik 1999 m. sausio 1 d. įsigaliojusiame Civilinio proceso kodekso pakeitimo ir papildymo įstatyme. Nors proceso atnaujinimo institutas nenaujas, tačiau Lietuvos civilinio proceso teisės moksle išsamiai nenagrinėtas ir netirtas. Pažymėtina, kad ir literatūros šiuo klausimu nedaug. Todėl, autorės nuomone, aktuali ir svarbi yra diskusija proceso atnaujinimo tema. Straipsnyje pateikiama trumpa proceso atnaujinimo raidos Lietuvos civilinio proceso teisėje apžvalga; taikant sisteminį bei lyginamąjį metodus atskleidžiamas materialiosios tiesos nustatymas kaip proceso atnaujinimo funkcija; nagrinėjama proceso atnaujinimo ir kasacijos, kaip teismų sprendimų (nutarčių) teisėtumo ir pagrįstumo kontrolės formos, atribojimo problematika.

Raktiniai žodžiai


materialioji tiesa; proceso atnaujinimas; kasacija; teismo sprendimo nutarties) teisėtumo ir pagrįstumo kontrolės formos

Pilnas tekstas:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195