Kreditorių teisių įgyvendinimas bankroto procese

Vilija Mikuckienė

Santrauka


Straipsnis „Kreditorių teisių įgyvendinimas bankroto procese“ skirtas teisminės įmonės bankroto procedūros tikslų bei pagrindinio bankroto proceso subjekto – kreditoriaus – teisių ir teisėtų interesų įgyvendinimo analizei įmonės bankroto procedūrų metu.
Straipsnyje neapsiribojama kreditoriui suteiktų teisių išvardijimu, komentaru – bandoma jas analizuoti ir paaiškinti, atskleisti turinį, detalizuoti kreditorių teisių įgyvendinimo bankroto procese mechanizmą.
Autorė straipsnyje siekia atsakyti į klausimą, ar Įmonių bankroto įstatymas suteikia pakankamai galimybių bankroto proceso metu užtikrinti ne tik pačios bankrutuojančios įmonės, bet ir jos kreditorių teises bei teisėtus interesus. Į šį klausimą bandoma atsakyti analizuojant teisės aktus, reglamentuojančius bankroto procedūrų vykdymą, teismų praktiką, nagrinėjant bankroto bylas, taip pat kitą literatūrą, kurioje nagrinėjami atskiri bankroto procedūrų klausimai.

Raktiniai žodžiai


bankroto procedūra; kreditorių teisės; kreditorių teisių įgyvendinimas; kreditorių reikalavimai; kreditorių reikalavimų sąrašas; bankroto administratorius

Pilnas tekstas:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195