Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo nutarimų teisinė galia laiko požiūriu

Viktorija Staugaitytė

Santrauka


Straipsnyje nagrinėjama, kaip Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo nutarimai, kuriais pripažįstama, kad teisės aktas prieštarauja Konstitucijai (ar įstatymui), veikia laiko požiūriu.
Įvairiose Europos valstybėse šis klausimas sprendžiamas nevienodai. Konstitucinių teismų sprendimų, kuriais konstatuojamas teisės aktų nekonstitucingumas (neteisėtumas), teisinė galia ir padariniai laiko požiūriu, taip pat poreikis šiuos padarinius atitinkamai koreguoti labai priklauso nuo to, kuria iš dviejų doktrininių teorijų (negaliojimo ar nuginčijamumo), skirtingai aiškinančių nekonstitucingumo sampratą, pagrįstas tam tikros valstybės konstitucinės justicijos modelis.
Straipsnyje apžvelgiami pagrindiniai konstitucinės justicijos institucijų sprendimų padarinių reguliavimo modeliai ir, remiantis Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo jurisprudencija bei Lietuvos teismų praktika, nagrinėjama, ar Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo nutarimų galia yra nukreipta išimtinai į ateitį (ex nunc), ar kai kuriose situacijose jie veikia retroaktyviai (ex tunc), paliesdami iki jų įsigaliojimo kilusius teisinius santykius.

Raktiniai žodžiai


nutarimų teisinė galia; negaliojimo ir nuginčijamumo koncepcijos; poveikis ex tunc ir ex nunc; nutarimų retroaktyvumas

Pilnas tekstas:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195