Teisės studentų, prokurorų, teisėjų, policijos pareigūnų ir teismo medikų nuomonė apie būtinybę studijuoti kriminalistiką

Elżbieta Żywucka – Kozłowska, Kazimiera Juszka

Santrauka


Šio straipsnio idėja gimė ad hoc. Kai kuriose Lenkijos aukštosiose mokyklose kriminalistika tapo fakultatyviu dalyku. Praktikoje tai reiškia laisvą pasirinkimą. Kriminalistiką, nepaisydami didelės apimties (ypač nagrinėjant teismo ekspertizės esmę bei jos atlikimą), renkasi labai daug studentų. Daug studentų, nors oficialiai ir nepasirinkusių kriminalistikos, ateina į paskaitas ir pratybas. Kriminalistika kelia susidomėjimą.
Labiausiai kriminalistiką vertina baudžiamojo persekiojimo institucijų pareigūnai – tiek policijos atstovai, tiek ir prokurorai. Žinomas ir teismo medikų, be kurių šiuolaikinis baudžiamasis procesas sunkiai suvokiamas, teigiamas požiūris į kriminalistikos studijavimo problemą.
Minėtos problemos ir vis dažniau praktinėje veikloje pasitaikančios (kriminalistine prasme) klaidos mus ir paskatino panagrinėti šiuos klausimus.
Atlikome teisės studijų programos studentų (4–5 kursų), prokurorų, teisėjų, policijos pareigūnų ir teismo medikų apklausą apie kriminalistikos studijavimo būtinumą. Šitos apklausos tikslas – patikimi, objektyvūs duomenys, kuriais remiantis būtų galima rengti konstruktyvias išvadas.

Raktiniai žodžiai


nusikaltymų tyrimas; teismo medikas; policija

Pilnas tekstas:

PDF (English)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195