Kriminalistinis neviešų tyrimo veiksmų integracijos į Lietuvos baudžiamąjį procesą vertinimas

Ernestas Lipnickas

Santrauka


2003 m. Lietuvoje įsigaliojo nauji baudžiamieji įstatymai – Lietuvos Respublikos baudžiamasis kodeksas ir Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodeksas, kuriais buvo siekiama iš naujo įtvirtinti nusikalstamų veikų kvalifikavimo, jų išaiškinimo ir tyrimo teisinį reglamentavimą ir taip užbaigti Lietuvoje vykdomą teisės reformą. Nors buvo priimti ir tuo pačiu metu įsigaliojo pagrindiniai šalies baudžiamieji įstatymai, juose dar liko teisės spragų ir teisės normų praktinio taikymo probleminių klausimų, reikalaujančių atskiro nagrinėjimo.
Vienas iš mokslininkų dėmesio reikalaujančių probleminių klausimų yra susijęs su Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekse įtvirtintomis teisės normomis, reglamentuojančiomis kitas procesines prievartos priemones, dar vadinamus neviešus tyrimo veiksmus ir jų panaudojimo ikiteisminio tyrimo metu išaiškinant ir tiriant nusikaltimus teisinius pagrindus bei tvarką.
Įvertinus tai šiame straipsnyje nagrinėjamas neviešų tyrimo veiksmų teisinis reglamentavimas tiek šalies vidaus teisės, tiek Europos Sąjungos ir kitų užsienio šalių teisės kontekste, analizuojami teisės aktų pakeitimai bei praktinių darbuotojų apklausos dėl neviešų tyrimo veiksmų integravimo į Lietuvos baudžiamąjį procesą tikslingumo rezultatai. Nagrinėjant kai kuriuos neviešų tyrimo veiksmų praktinio taikymo probleminius klausimus straipsnyje pateikiami siūlymai dėl neviešų tyrimo veiksmų panaudojimo išaiškinant ir tiriant nusikaltimus teisinio reglamentavimo tobulinimo.

Raktiniai žodžiai


baudžiamasis procesas; kriminalistika; kitos procesinės prievartos priemonės; nevieši tyrimo veiksmai ir operatyviniai veiksmai; jų panaudojimo išaiškinant ir tiriant nusikaltimus teisinis reglamentavimas

Pilnas tekstas:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195