Istorinių tekstų turinio kalbinės interpretacijos principai (atskiri klausimai)

Marzena Anna Wasilewska

Santrauka


Straipsnyje apžvelgiamos kai kurios istorinių tekstų ir turinio analizės problemos. Straipsnio autorė kelia sau tikslą panagrinėti sunkumų, su kuriais susiduriama interpretuojant istorinius tekstus, priežastis ir pasekmes, apibendrinti šios rūšies tekstų tyrimo principus.
Istorinių tekstų interpretacija yra gana sunki užduotis, reikalaujanti iš interpretuotojo plačios erudicijos, mąstymo logikos bei tikslumo. Istorinių tekstų interpretacijos metu, autorės nuomone, būtina atsižvelgti ne tik į subjektyvius veiksnius, t. y. į veiksnius, susijusius su teksto autoriumi (į jo aplinką, išsilavinimą, interesus), bet ir į objektyvius veiksnius, susijusius su istorinės epochos, kurioje gyveno teksto autorius, ypatybėmis bei tuometinės socialistinės kultūrinės aplinkos sąlygomis.
Straipsnio autorė atliko savarankišką tyrimą – nagrinėjo XVI a. gyvenusio žymaus astrologo ir gydytojo Michelo de Dame’o, vadinamo Nostradamu, parašytų tekstų (vadinamųjų centurijų) skirtingas interpretacijas. Autorė nagrinėjo skirtingų interpretuotojų siūlomus principus, kuriuos jie taikydavo interpretuodami įžymiojo astrologo sukurtus tekstus ir kurie galėtų būti taikomi interpretuojant ir kitus istorinius tekstus. Autorės tyrimo objektas buvo dvi skirtingos, t. y. parašytos skirtingų interpretuotojų, vieno Nostradamo teksto interpretacijos. Autorės manymu, interpretuojant istorinį tekstą svarbu atsižvelgti ne tik į teksto autorius, bet ir į teksto interpretuotojo asmenybę. Interpretacijai didelę reikšmę turi teksto interpretuotojo mąstymo būdas, gebėjimas daryti išvadas, mąstymo logika ir greitumas.
Interpretacijai tinka tik originalūs tekstai, t. y. tokie tekstai, kurie buvo parašyti originalia teksto autoriaus kalba ir kuriuose galima aptikti originalius autoriaus vartojamus posakius.

Raktiniai žodžiai


lingvistinis tyrimas; koncepcijos interpretacija; sentencijos frazės; istoriniai tekstai; istorinių tekstų interpretacijos technika

Pilnas tekstas:

PDF (English)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195