Policijos teisės prielaidos: policijos teisės santykis su administracine teise

Dainius Žilinskas

Santrauka


Straipsnyje nagrinėjama šiuolaikinės Lietuvos administracinės teisės sistemos problematika. Asmens, visuomenės ir valstybės saugumas yra sudėtingas kompleksinis, politologinis, sociologinis ir teisinis reiškinys, garantuojantis visuomenės gerovę, todėl siekiant sukurti veiksmingos minėtų visuomeninių vertybių teisinės apsaugos prielaidas reikalinga atitinkama valstybės valdžios įstaigų sistema ir pozityviosios teisės normų sistema, reglamentuojanti šių institucijų steigimą bei veiklą. Remiantis pasirinktais policijos teisės metodologiniais pagrindais konstatuotina, kad policijos teisės teorinis identitetas sietinas su žinių apie asmens, visuomenės ir valstybės saugumo užtikrinimą, jį reglamentuojant bendra teisės normų sistema, poreikiu. Siūloma tobulinti administracinės teisės šakos struktūrą – išskirti ne bendrąsias ir specialiąsias dalis, o administracinės teisė pošakius. Siūloma nustatyti, kad administracinė teisė būtų suskirstyta į valdymo teisę ir policijos teisę. Valdymo teisė apimtų įstatymus bei poįstatyminius norminius teisės aktus, kuriuose yra administracinės teisės normų, ir reguliuotų visuomeninius santykius, susiklostančius valstybinio administravimo srityje, būtų vykdomosios valdžios įgyvendinimo teisinis pagrindas. Policijos teisė apimtų kontrolės, priežiūros, prievartos, operatyvinės veiklos ir administracinių nuobaudų taikymo institutus bei reguliuotų visuomeninius santykius, susiklostančius atliekant valstybinį asmens, visuomenės, valstybės, nacionalinio saugumo ir viešosios tvarkos apsaugos sričių administravimą bei užtikrinant reikiamą Lietuvos teisėsaugos institucijų steigimo ir veiklos teisinį reglamentavimą.

Raktiniai žodžiai


policijos teisė; administracinė teisė; viešoji tvarka

Pilnas tekstas:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195