Policijos veiklos kontrolės turinio problemos: struktūrinis aspektas

Vidmantas Mečkauskas

Santrauka


Straipsnyje konceptualiu lygiu nagrinėjami pagrindiniai policijos veiklos kontrolės komponentai, jos samprata, kontrolės turinys bei pateikiama subjektų, įgaliotų vykdyti policijos veiklos kontrolę, sistema. Valstybėje ir visuomenėje vykstantys politiniai, socialiniai ekonominiai, informaciniai technologiniai procesai reikalauja, kad policija ir jos institucijos peraugtų į aukštesnį teikiamų socialinių paslaugų kokybiškumo lygį. Tai galima pasiekti darniai funkcionuojančiu policijos veiklos kontrolės mechanizmu.
Straipsnyje keliama kontrolės, kaip vieno iš teisėtumo užtikrinimo policijos veikloje būdų, problema.
Kontrolės reikšmę policijos veikloje lemia keletas aplinkybių: pirma, policija savo veikla apima plačiausią visuomenės saugumo užtikrinimo infrastruktūrą (t.y. žmogaus teisių ir laisvių apsauga, viešosios tvarkos palaikymas, įvairių teisės pažeidimų prevencija ir pan.), antra, policijos institucijos ir pareigūnai, įgyvendindami valdingo pobūdžio įgaliojimus, įgyvendina teisės taikomąją veiklą, trečia, policijos institucijos ir pareigūnai turi plačius įgaliojimus taikyti administracinio poveikio priemones visuomenės nariams. Įvardytos aplinkybės autoriui straipsnyje leidžia kelti ir tyrinėti hipotezę dėl bendro policijos veiklos kontrolės mechanizmo kūrimo, užtikrinančio efektyvų tiek policijos teikiamų socialinių teisinių paslaugų lygį, tiek visos policijos sistemos funkcionavimą.

Raktiniai žodžiai


policijos veikla; policijos kontrolė; policijos veiklos kontrolės mechanizmas; policijos veiklos kontrolės turinys

Pilnas tekstas:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195