witnesses, security, reliability of testimonies, protective measures

Raimundas Jurka

Santrauka


Liudytojų saugumas yra vertybinė kategorija, pagrindžianti ne tik šių asmenų teisių bei laisvių apsaugos baudžiamajame procese, bet ir įrodinėjimo proceso uždavinių įgyvendinimo garantijų svarbą. Išskirtinę reikšmę šių dalyvių saugumas turi užtikrinant jų parodymų patikimumą. Tiesa, praktika rodo, kad pats apsaugos priemonių taikymo faktas suponuoja abejones dėl apsaugomų asmenų duotų parodymų teisingumo ir tikrumo. Šias abejones taip pat kelia paties apsaugos mechanizmo poveikio neužtikrintumas. Būtent dėl šių priežasčių kyla dilema – kokios turi būti liudytojų saugumą užtikrinančios apsaugos priemonės ir kaip jos turi veikti, kad būtų apsaugoti ir šių asmenų interesai, ir jų duotų parodymų patikimumas. Palaikyti vertybių pusiausvyrą neįmanoma be naujo požiūrio į šių vertybių diferencijavimą, socialinių apsaugos priemonių pabrėžimą. Tik pradėjus kurti socialinės apsaugos priemones bei diferencijuojant patį teisinių apsaugos priemonių mechanizmą galima tikėtis, kad vienu metu bus užtikrintos ir asmenų interesų baudžiamajame procese garantijos, ir išsklaidytos abejonės dėl šių asmenų duotų parodymų patikimumo.

Raktiniai žodžiai


liudytojai; saugumas; parodymų patikimumas; apsaugos priemonės

Pilnas tekstas:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195