Slaptumas – tiesos baudžiamajame procese nustatymo priemonė

Artūras Panomariovas, Ramūnas Ramanauskas

Santrauka


Tiesos nustatymo, jos paieškos baudžiamajame procese problema visų pirma yra sietina su įrodinėjimo priemonių parinkimu, jų taikymu bei įrodinėjimo pareiga. Tinkamas ir laiku įrodinėjimo priemonių parinkimas, o vėliau ir taikymas dažnai lemia, ar nusikalstama veika tikrai bus atskleista išsamiai. Šiuo metu tyrimo veiksmingumą įrodinėjimo prasme neretai bandoma sieti su slaptumu, t. y. su paties ikiteisminio tyrimo, kaip atskiros baudžiamojo proceso stadijos, bei su atskirų tyrimo veiksmų neviešumu. Tiek ikiteisminio tyrimo stadijos neviešumas (slaptumas), tiek slaptosios įrodinėjimo priemonės gali būti laikomos būdais, kuriais stengiamasi pašalinti tam tikrą tiesą nustatyti trukdančias kliūtis. Taigi šiuo straipsniu taikant sisteminės bei lyginamosios analizės metodus siekiama išnagrinėti „slaptumą“, kaip vieną iš galimų teisinių priemonių, padedančią nustatyti tiesą baudžiamajame procese.

Raktiniai žodžiai


baudžiamasis procesas; įrodinėjimo priemonės; slaptumas; tiesa

Pilnas tekstas:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195