Europos politinės, kultūrinės tradicijos standartai ir šalies statutinių institucijų (įstaigų) administravimo tobulinimas

Alfonsas Laurinavičius

Santrauka


Integruojantis į Europos Bendriją, vyksta ne mažiau sudėtingi socialiniai procesai nei valstybės kūrimas atgavus nepriklausomybę. Visi sutaria, kad varomoji jėga, skatinanti civilizuotus šalies gyventojus tobulinti savo bendrabūvį, yra suvoktas tikslas, tapęs itin reikšminga socialine vertybe. Viešojo administravimo įstaigų tarnavimo visuomenei modeliai turi būti tobulinami suvokiant naujojo bendrabūvio filosofiją.
Straipsnyje siekiama atkreipti skaitytojo dėmesį į Europos politinės ir kultūrinės tradicijos standartų diegimą siekiant tobulinti šalies valstybės tarnybų valdymą. Autorius, remdamasis sociologinio tyrimo duomenimis, bando atsakyti į vieną iš statutinių tarnybų vidaus administravimo klausimų, kaip per pastaruosius trejus metus keitėsi statutinių pareigūnų požiūris į savo tarnybą. Be to, šalies statutinių tarnybų teisinio reglamentavimo analizės pagrindu keliama hipotezė, kad ji yra tobulintina, nes tarnybų statutai, kiti teisiniai aktai ne visiškai atitinka Vakarų demokratijos standartus.
Straipsnyje formuluojamos hipotezės, grįstos įvairių šaltinių, sociologinių tyrimų duomenų analize. Tai bandymas atskleisti sudėtingas statutinių tarnybų personalo valdymo problemas ir pagrįsti, kad šių problemų sprendimas itin svarbus siekiant šalyje teigiamų pokyčių.

Raktiniai žodžiai


policijos mokslo sritis; kvalifikaciniai reikalavimai; mąstysena; teisėsaugos institucija; vidaus įstatymai

Pilnas tekstas:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195