Importuojamų prekių muitinio įvertinimo kontrolė Lietuvos muitinėje Europos Bendrijos muitinių strategijos kontekste

Juozas Radžiukynas

Santrauka


Straipsnyje nagrinėjama importuojamų prekių muitinio įvertinimo kontrolė muitinio įforminimo ir pomuitinio įforminimo etapuose, jų teisinis reglamentavimas, organizavimo ypatybės, pateikiama lyginamoji kontrolės formų analizė.
Atlikus muitinio įvertinimo kontrolės efektyvumo analizę nustatyta, kad papildomai apskaičiuotų mokesčių dėl prekių muitinės vertės papildomo tikrinimo apimtis nuo 2001 m. per trejus metus išaugo 2,5 karto, nuo 17,5 mln. iki 43,76 mln. litų (2004 m.). Tokį apskaičiuotų mokesčių apimties dėl prekių muitinės vertės papildomo tikrinimo apimties padidėjimą nulėmė importo masto didėjimas, sustiprinta muitinio vertinimo kontrolė ir muitinio įforminimo metu, ir po muitinio įforminimo. Importuojamų prekių muitinio įvertinimo kontrolės efektyvumo įvertinimo tik papildomai priskaičiuotų importo muitų ir mokesčių suma, kuri parodo vien muitinės fiskalinės funkcijos vykdymo lygį, nepakanka. Siekiant įvertinti, kaip muitinės įgyvendina strateginį verslo sąlygų gerinimo uždavinį, muitinio įvertinimo kontrolės efektyvumui įvertinti reikėtų nustatyti, apskaičiuoti ir analizuoti atitinkamus rodiklius. Tai galėtų būti verslininkams tenkančios muitinio įvertinimo tikrinimo darbo sąnaudos ir finansiniai ištekliai, tenkantys vienam importo atvejo patikrinimui, periodinės verslininkų apklausos ir ekspertinio įvertinimo rezultatai ir kt.
Importuojamų prekių muitinio įvertinimo kontrolė, jos organizavimas, muitinės teisės aktų pažeidimų kvalifikavimas, sankcijų taikymas, nuobaudų dydžiai priklauso ES kiekvienos valstybės narės jurisdikcijai, todėl autorius nagrinėja teisines ir organizacines prekių muitinio įvertinimo kontrolės priemones Europos Bendrijos muitinių plėtros strategijos, kurios tikslas – siekti, kad ES valstybių narių muitinės dirbtų kaip viena ES muitinė, kontekste. Šiuo tikslu autorius nagrinėja ES muitinės kodekso projekto 19 straipsnyje numatytas sankcijas ir administracines nuobaudas už muitinės teisės aktų pažeidimus.

Raktiniai žodžiai


muitinė vertė; kontrolė; efektyvumas; analizė; sankcijos; pažeidimai

Pilnas tekstas:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195