Šengeno konvencijos įtaka Lietuvos sienų apsaugos organizavimui

Saulius Greičius, Danguolė Seniutienė

Santrauka


Straipsnyje pristatoma problema, kurią suponuoja Lietuvos integraciniai procesai, turintys įtakos valstybės sienų apsaugos bei pasienio tikrinimų procedūroms ir jų teisiniam reguliavimui.
Nacionaliniame Šengeno aquis priėmimo veiksmų plane numatyta, kad Lietuvos valstybės sienos apsaugą reglamentuojantys teisės aktai su Šengeno aquis bus suderinti iki prisijungimo prie Šengeno erdvės dienos. Straipsnyje, taikant lyginamosios analizės metodą, analizuojamos Šengeno acquis nuostatos, reglamentuojančios sienų apsaugą, jų integravimas į nacionalinės teisės bazę, nacionalinių teisės normų suderinamumas su Šengeno aquis normomis. Taip pat apžvelgiami Šengeno Konvencijos nuostatų integravimą išsamiau nusakantys Tarybos dokumentai, tokie kaip Bendrasis vadovas bei ES Šengeno katalogai, kuriuose pateikiamos rekomendacijos ir geriausios praktikos pavyzdžiai dėl Šengeno Konvencijos nuostatų sureguliavimo nacionalinėje teisėje.

Raktiniai žodžiai


valstybės sienos apsauga; pasienio tikrinimai; Šengeno acquis taikymas

Pilnas tekstas:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195