Baltarusijos ir Rusijos integracija: muitinių bendradarbiavimas

Tatyana Busleyko

Santrauka


Šiuo metu muitinių bendradarbiavimas yra viena iš labiausiai išplėtotų Baltarusijos ir Rusijos ekonominės integracijos krypčių. Baltarusijos Respublika aktyviai įgyvendina muitinės politiką, nukreiptą į integraciją ir glaudų abiejų šalių muitinių bendradarbiavimą.
Pasaulinių ekonominės integracijos tendencijų kontekste ypač daug dėmesio nusipelno Baltarusijos ir Rusijos muitų sąjungos analizė. Šis straipsnis skirtas muitinių bendradarbiavimui, kaip Baltarusijos – Rusijos integracijos proceso daliai tirti, kuris ateityje gali tapti bendra muitų ir ekonomikos sąjunga. Straipsnio tikslas – atlikti visapusišką Baltarusijos ir Rusijos muitų sąjungos kūrimo proceso analizę ir parodyti šio proceso specifiką Europos ir pasaulio ekonominių ryšių plėtros kontekste.
Pagrindinis tarpvalstybinis Baltarusijos ir Rusijos muitinių bendradarbiavimo dokumentas yra Susitarimas dėl Baltarusijos Respublikos ir Rusijos Federacijos muitų sąjungos. Šis dokumentas pasirašytas abiejų valstybių vyriausybių 1995 m. sausio 6 d., įsigaliojo 1995 m. gruodžio 30 d.
Tokių susitarimų pasirašymas rodo abiejų šalių siekį plėtoti darnius ir abipusiai naudingus santykius, tarptautinių normų, tokių kaip GATT/PPO, pripažinimą ekonominiuose santykiuose ir siekį sudaryti palankias sąlygas muitų sąjungos valstybėms narėms veikti pasaulio rinkoje.
Dabartiniame raidos etape svarbiausias Baltarusijos Respublikos tarptautinių ekonominių santykių uždavinys yra įsitraukti į Europos ir tarptautinių ekonominių santykių ir integracinių procesų sistemą. Tai lemtų stabilų šalies ekonominį augimą. Pirmiausia kalbama apie Baltarusijos įstojimą į Pasaulio prekybos organizaciją, kuri yra pagrindinė tarptautinės prekybos reguliavimo organizacija. Šio uždavinio įgyvendinimas padėtų Baltarusijos Respublikai bendradarbiauti su kitomis regioninėmis šalių sąjungomis, taip pat dalyvauti tarptautinėse ekonominėse ir finansinėse organizacijose. Spręsdamos dvišalio bendradarbiavimo klausimus, Baltarusija ir Rusija turi atsižvelgti į savo prekybinių partnerių interesus NVS, Europos Sąjungos ir kitose šalyse, taip pat į individualius įsipareigojimus tarptautinėms organizacijoms. Tik derybomis ir darant kompromisus galima pasiekti interesų suderinimo ir sukurti patikimą ekonominį Baltarusijos ir Rusijos integracijos pagrindą.

Raktiniai žodžiai


Baltarusijos ir Rusijos integracijos procesas; muitų sąjunga

Pilnas tekstas:

PDF (English)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195