Europos Sąjungos vartotojų teisės įgyvendinimas nacionalinėje teisėje

Pavelas Ravluševičius

Santrauka


Šiame straipsnyje aptariamas Europos Bendrijos direktyvų dėl vartotojų teisių apsaugos įgyvendinimas nacionalinėje teisėje. Straipsnio tikslas – aptarti į nacionalinę teisę perkeliant Europos Bendrijos direktyvos dėl vartotojų teisių apsaugos taikytinus dėsnius. Straipsnyje apibrėžiamos Europos Sąjungos institucijų kompetencijos ribos vartotojų teisių apsaugos srityje ir konkretizuojamas direktyvos reguliavimo pobūdis. Šiuo aspektu svarbūs tokie klausimai: kokius įpareigojimus nacionaliniam įstatymų leidėjui numato direktyvos dėl vartotojų teisių apsaugos perkeliant jas į nacionalinės teisės sistemą? Kokios apimties teisinio reguliavimo koncepciją nacionaliniam įstatymų leidėjui privalu įgyvendinti nacionalinėje teisinėje sistemoje? Straipsnyje taip pat aptariami Europos Bendrijos direktyvos teisės formos pakeitimo Europos Sąjungos Konstitucijoje klausimai. Pateikiami Europos Bendrijos direktyvų dėl vartotojų teisių apsaugos įgyvendinimo principai pagal Europos Bendrijos steigimo sutartį ir Europos Sąjungos konstitucinę sutartį. Atliekant Europos Bendrijos steigimo sutarties ir Europos Sąjungos konstitucinės sutarties lyginamąją analizę, pabrėžiami egzistuojantys panašumai ir skirtumai, analizuojama esama bei būsima teisinė padėtis, taip pat pateikiama Europos Sąjungos vartotojų teisės įgyvendinimo nacionalinėje teisėje analizė.

Raktiniai žodžiai


vartotojų apsauga; EB direktyvos; Lietuvos ir Europos teisinės sistemos santykis; EB direktyvų įgyvendinimas

Pilnas tekstas:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195