Lenkijos Respublikos teisės aktų derinimas su Europos Sąjungos direktyvomis bioteisės srityje

Agata Wnukiewicz-Kozłowska

Santrauka


Bioteisė yra labai nauja teisės šaka. Jos formavimąsi skatina spartus medicinos mokslo ir technologijų vystymasis. Pagrindinis bioteisės, kartais vadinamos biomedicinos teise, uždavinys yra užtikrinti žmogaus teises ir pareigas biomedicinoje reglamentuojant genų technologijas ir biomedicininius tyrimus. Šiame straipsnyje pabrėžiama tarptautinio bendradarbiavimo svarba ir ES eisės aktų adaptacija valstybėse narėse siekiant garantuoti bendrus minimalius standartus bioteisės srityje.
Daugiausia dėmesio skiriama ES teisyno ir Lenkijos Respublikos teisės aktų analizei. Visų pirma nagrinėjamas nacionalinių teisės aktų derinimo su ES direktyvomis procesas remiantis Bendrijos steigiamosios sutarties ir Lenkijos Respublikos stojimo sutarties nuostatomis. Trečioji ir pati svarbiausia straipsnio dalis skirta Lenkijos teisės ir ES eisės aktų atitikties klausimams. Tuo tikslu išsamiai analizuojami pagrindiniai Lenkijos įstatymai ir poįstatyminiai aktai, reglamentuojantys biomedicininius ir genetinius tyrimus, medikų etiką, asmens orumo apsaugą.
Išvadose konstatuojama, kad yra keturi galimi direktyvų įgyvendinimo nacionalinėje teisėje variantai. Tačiau vien perkelti direktyvas nepakanka, itin svarbu, kad valstybė narė sugebėtų užtikrinti tinkamą ir efektyvų perkeltų direktyvų įgyvendinimą. Ši nuostata grindžiama ES teisės efektyvumo principu, išplėtotu Europos Teisingumo Teismo jurisprudencijoje.

Raktiniai žodžiai


biomedicinos teisė; bioetika; tinkama medicinos praktika; biotechnologijos

Pilnas tekstas:

PDF (English)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195