Lenkų piliečių teisės pagal Šengeno konvenciją

Elżbieta Socha

Santrauka


Laisvo darbuotojų judėjimo ir Europos be sienų idėja buvo įgyvendinta remiantis Vieningos Europos aktu. Pažanga siekiant laisvo asmenų judėjimo buvo palyginti lėta, nes Europos Sąjungos valstybės nenoriai atvėrė savo vidaus sienas trečiųjų valstybių piliečiams, tačiau jų atvėrimas buvo gyvybiškai būtinas siekiant sukurti vieną rinką. Todėl 1995 m. įsigaliojus Šengeno konvencijai buvo panaikinti patikrinimai tarp vidaus sienų ir sugriežtinta išorės sienų kontrolė.
Europos Komisijos iniciatyva Bendrijos teisė ir Šengeno konvencija buvo susietos priėmus papildomą Amsterdamo sutarties protokolą. Acquis Schengen tapus Bendrijos teisės dalimi, stojančioms į Europos Sąjungą šalims, taip pat ir Lenkijai, buvo numatyta pareiga įgyvendinti Šengeno nuostatas. Per acquis Schengen nuostatų įgyvendinimo prizmę būtų galima įžvelgti tris Lenkijos ir Europos Sąjungos santykių laikotarpius kai: 1) Lenkijos piliečiai buvo laikomi užsieniečiais, t. y. trečiosios valstybės piliečiais; 2) Lenkijos piliečiai jau nebėra laikomi trečiosios valstybės piliečiais, bet Šengeno konvencijos nuostatos dar nėra privalomos Lenkijai; 3) Lenkijos piliečiai nebus laikomi užsieniečiais, t. y. trečiosios šalies piliečiais, ir Lenkija taikys acquis Schengen.
Nors įstojus į Europos Sąjungą Lenkijos piliečiai jau nebėra laikomi trečiųjų valstybių piliečiais, laisvai ir nekontroliuojamai kirsti senųjų Europos Sąjungos valstybių narių sienas jie galės tik tada, kai Lenkija pradės taikyti acquis Schengen.

Raktiniai žodžiai


Šengeno konvencija; Europos Sąjungos plėtra; laisvas judėjimas

Pilnas tekstas:

PDF (English)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195