Koncentracijos sampratos skirtumai remiantis Lietuvos ir Europos Bendrijos teisės normomis, reguliuojančiomis koncentracijas

Anželika Banevičienė

Santrauka


Straipsnis susideda iš trijų pagrindinių dalių. Pirmoje dalyje aptariama ūkio subjektų koncentracijų reglamentavimo raida Europos Bendrijoje ir Lietuvoje, atkreipiant dėmesį į tai, kaip koncentracijų reglamentavimo pokyčiai Europos Bendrijoje veikia Lietuvos teisinės bazės raidą šioje srityje. Antroje dalyje aptariama ūkio subjektams taikoma apyvartos lygių sistema, išryškinant galimybę, kad ūkio subjektams, sukuriantiems vienodą koncentraciją rinkoje, priklausomai nuo to, ar du trečdaliai ūkio subjektų apyvartos susidaro vienoje valstybėje narėje, ar keliose, gali būti pritaikyti skirtingi kriterijai ir kilti skirtingos pasekmės. Trečioje dalyje, remiantis Europos Bendrijos ir Lietuvos teisės normomis bei teisine praktika, atskleidžiama sąvokos „koncentracija“ samprata tiek Europos Bendrijos, tiek Lietuvos Respublikos teisėje.
Atlikus lyginamąją, sisteminę ir analitinę analizę nustatomi šios sąvokos sampratos skirtumai, taip pagrindžiant galimybę, kad ūkio subjektų sudaromos koncentracijos, nors ir turinčios vienodą poveikį rinkai, gali būti vertinamos nevienodai. Pabaigoje pateikiamos išvados.

Raktiniai žodžiai


koncentracijos sąvoka; koncentracija kaip susijungimas; de fakto susiliejimas; de jure susijungimas; koncentracija kaip kontrolės įgijimas; ūkio subjektai; Reglamentas 139/2004; Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymas; Komisijos pranešimas dėl koncen

Pilnas tekstas:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195