Laisvas darbuotojų judėjimas ir valstybės tarnybos išimtis

Neringa Daukšienė

Santrauka


Šio straipsnio tyrimo objektas – valstybės tarnybos išimtis, taikoma laisvam darbuotojų judėjimui pagal EB sutarties 39 str. 4 d.
Darbe keliamas tikslas atskleisti valstybės tarnybos, kaip vienos iš laisvam darbuotojų judėjimui taikomų išimčių, sampratą. Šiuo tikslu yra nagrinėjama valstybės tarnybos išimties teleologinė reikšmė, stengiamasi pagrįsti Bendrijos kompetenciją aiškinti aptariamą normą, analizuojami institucinis ir funkcinis valstybės tarnybos išimties aiškinimo metodai bei argumentai, pagrindžiantys funkcinio metodo taikymo aiškinant valstybės tarnybos išimties sampratą būtinybę. Taip pat stengiamasi atskleisti darbo valstybės tarnyboje kriterijų – viešųjų funkcijų atlikimas ir valstybės interesų apsauga turinį ir praktinius taikymo aspektus.
Analizuojant minėtus klausimus yra remiamasi ETT jurisprudencija, pateikiama valstybių narių bei kai kurių EB institucijų pozicija valstybės išimties aiškinimo klausimais, analizuojama ES teisės doktrinos specialistų nuomonė.

Raktiniai žodžiai


laisvas darbuotojų judėjimas; darbas valstybės tarnyboje; viešųjų funkcijų atlikimas; tiesioginis arba netiesioginis dalyvavimas atliekant viešąsias funkcijas; bendrųjų valstybės interesų apsauga

Pilnas tekstas:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195