Šengeno priemonė Lietuvoje

Inga Kazlovaitė

Santrauka


Europos Sąjungos teisingumo ir vidaus reikalų srityje labai dažnai vartojamos tokios sąvokos kaip Šengeno sutartis, Šengeno konvencija, Šengeno acquis, o nuo 2004 m. gegužės 1 d. ir Šengeno priemonė.
Šengeno priemonė yra naujas finansinis instrumentas, kurį apibrėžia Lietuvos stojimo į Europos Sąjungą sutarties akto 35 straipsnis. Jame taip pat numatyta, kam gali būti panaudotos Šengeno priemonės lėšos.
Europos Bendrijų Komisija įpareigojo finansinę paramą pagal Šengeno priemonę gaunančias naujas Europos Sąjungos valstybes nares sukurti efektyvią valdymo ir kontrolės sistemą. Lietuva viena iš pirmųjų sukūrė tokią sistemą ir pateikė Europos Bendrijų Komisijai.
Šiame darbe siekiama aprašyti Šengeno priemonę. Daugiausia dėmesio skiriama Šengeno priemonės sąvokai, Lietuvoje įtvirtintai valdymo ir kontrolės sistemai, siekiamiems tikslams, uždaviniams ir numatomiems rezultatams, įgyvendinus Šengeno priemonę.

Raktiniai žodžiai


Europos Bendrijų Komisija; Šengeno priemonė; finansinis instrumentas; valdymo ir kontrolės sistema

Pilnas tekstas:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195