Neturtinės žalos atlyginimas kaip neturtinių vertybių gynimo būdas

Solveiga Cirtautienė

Santrauka


Neturtinės žalos atlyginimas kaip civilinių teisių gynimo būdas taikytas jau prieš įsigaliojant CK, tačiau iki šiol teismų praktika rodo, kad dažnai šio instituto taikymo ribos pernelyg išplečiamos arba suvokiamos per siaurai, o pati neturtinė žala priteisiama, neįvertinus visų jos taikymo pagrindų ir nustatytų žalos dydžio kriterijų, iš esmės vadovaujantis tik subjektyviu teisėjo vertinimu.
Tiek teisės doktrinoje, tiek teismų praktikoje trūksta sisteminio, nuodugnesnio ir konceptualaus požiūrio į neturtinės žalos atlyginimą.
Savo straipsnyje apžvelgsiu šiuolaikiniame teisės moksle pripažįstamą neturtinių vertybių klasifikaciją, neturtinių vertybių civilinių teisių gynimo būdų specifiką ir veiksnius, lemiančius vienokio ar kitokio teisių gynimo būdo pasirinkimą konkrečioje situacijoje. Be abejo, daugiausia dėmesio skirsiu neturtinės žalos atlyginimui, kaip pagrindiniam šių vertybių gynimo būdui, atskleisdama neturtinės žalos atlyginimo taikymo pagrindus, kriterijus, jų tarpusavio santykį per neturtinės žalos instituto prigimtį bei tikslus, savo išvadas straipsnyje pagrįsdama teisminės praktikos pavyzdžiais.

Raktiniai žodžiai


neturtinė teisė; neturtinė vertybė; neturtinė žala; neturtinės žalos nustatymo kriterijai

Pilnas tekstas:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195