Atlikėjų teisių perdavimo prezumpcijos

Nijolė Janina Matulevičienė

Santrauka


Straipsnyje nagrinėjamos atlikėjų teisių perdavimo prezumpcijos, numatytos Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatyme. Lietuvos teisinėje literatūroje ši tema iki šiol nebuvo nagrinėta, todėl straipsnyje pirmiausia pateikiama atlikėjų teisių raidos analizė atkreipiant dėmesį į tarptautinių ir regioninių teisės normų įtaką reglamentuojant atlikėjų teises ir įtvirtinant teisių į audiovizualinius atlikimo įrašus perdavimo prezumpciją daugelio valstybių, taip pat ir Lietuvos, nacionaliniuose teisės aktuose. Kita atlikėjų teisių perdavimo prezumpcijos taikymo sritis susijusi su atlikėjo darbo santykiais. Į šią teisinio reguliavimo sritį patenka ne tik teisiniai santykiai, atsirandantys audiovizualinėje, bet ir kitose kultūros ir meno srityse: transliuojančiųjų organizacijų (radijas, televizija) veiklos, scenos meno (įvairūs teatro spektakliai ir kiti scenos meno atlikimai, koncertinės literatūros ir muzikos kūrinių programos) ir kitose srityse. Straipsnyje daroma išvada, kad prezumpcijų taikymas civiliniams santykiams, kurie atsiranda įvairiose literatūros ir meno kūrinių atlikimo srityse, nesuteikia jiems pastovumo ir aiškumo. Siekiant išvengti konfliktinių situacijų, kurios gali kilti dėl neaiškaus teisinio reguliavimo, būtina tobulinti Lietuvos teisės normas, įtvirtinančias atlikėjų teisių perdavimo prezumpcijas.

Raktiniai žodžiai


atlikėjų teisės; audiovizualinis atlikimo įrašas; atlikėjų teisių perdavimas; teisių perdavimo prezumpcija

Pilnas tekstas:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195