Administracinės sankcijos kai kuriose Europos Sąjungos valstybėse: samprata, tipologija ir taikymo principai

Darius Urbonas

Santrauka


Sąvoka „administracinė sankcija“ įprastai nėra vartojama Lietuvos teisinėje terminologijoje. Šiandien ji labiau žinoma kaip terminas „administracinė nuobauda“ ir taikoma vadovaujantis dar 1985 metais priimtame TSR administracinių teisės pažeidimų kodekse nustatytais pagrindais ir procesine tvarka. Kaip žinome, administracines nuobaudas dažniausiai skiria neteisminės institucijos, t. y. vykdomosios valdžios subjektai. Kai kurių autorių nuomone, tai prieštarauja konstitucijai ir konstituciniam valdžių padalijimo principui.
Šiuo metu rengiamas naujasis Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodeksas, taip pat Administracinio proceso kodeksas, todėl svarbu išsiaiškinti, ar yra kokių nors administracinių teisės pažeidimų ir administracinių sankcijų, kurias taikytų vykdomosios valdžios arba kitos neteisminės institucijos, legitimacijos kliūčių. Ar iš tiesų administracinės atsakomybės institutas nesuderinamas su minėtu konstituciniu principu?
Atsakant į šiuos klausimus, galima pažvelgti į kitų valstybių, turinčių gilias demokratines tradicijas (pvz., Prancūzijos, Vokietijos, Italijos), nacionalines teisines sistemas ir panagrinėti jų patirtį šioje srityje. Ši patirtis mums rodo, kad administracinės sankcijos daugelyje jų pripažįstamos ir turi tendenciją plėtotis.
Straipsnį sudaro trys dalys. Pirmoje dalyje analizuojama administracinės sankcijos samprata ir jos bruožai, antroje nagrinėjama administracinių sankcijų įvairovė. Trečia straipsnio dalis skirta pagrindiniams administracinių sankcijų taikymo principams aptarti.

Raktiniai žodžiai


administracinė sankcija; administracinė institucija; nepriklausoma administracinė institucija; administracinės sankcijos taikymo principai

Pilnas tekstas:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195