Viešieji darbai: teisiniai ir socialiniai aspektai

Tomas Mackevičius

Santrauka


Šiame straipsnyje analizuojama Lietuvos Respublikos baudžiamajame ir bausmių vykdymo įstatymuose įteisinta savarankiška kriminalinė bausmė – viešieji darbai kaip alternatyva laisvės atėmimui. Straipsnyje, nesigilinant į šios bausmės atsiradimo istorinę raidą, siekiama apžvelgti viešųjų darbų plėtros tendencijas, išanalizuoti viešųjų darbų instituto realizacijos problemas ir priemones joms pašalinti, palyginti, ar Lietuvos teisinis reglamentavimas atitinka pagrindinių tarptautinių dokumentų, susijusių su alternatyvomis laisvės atėmimo bausmei, nuostatas, užsienio valstybių teisinį viešųjų darbų reglamentavimą, taip pat palyginti nacionalinę bei užsienio valstybių patirtį, sukauptą atliekant viešuosius darbus. Be to, straipsnyje pateikiamos viešųjų darbų instituto tobulinimo gairės. Palyginti su JTO Standartinėmis minimaliomis su laisvės atėmimu nesusijusių priemonių taisyklėmis, Europos Tarybos Ministrų Komiteto Rekomendacija Nr. R (92) 16 „Dėl Europos bendruomenės sankcijų ir priemonių taisyklių“, Europos Tarybos Ministrų Komiteto Rekomendacija Nr. R (99) 22 „Dėl kalėjimų perpildymo ir kalėjimų populiacijos padidėjimo“, Europos Tarybos Ministrų Komiteto Rekomendacija Rec (2000) 22 „Dėl Europos bendruomeninių sankcijų ir priemonių taisyklių taikymo tobulinimo“.
Straipsnyje remiamasi Jungtinių Tautų Organizacijos ir Europos Tarybos dokumentais, užsienio valstybių viešųjų darbų bausmės teisiniu reglamentavimu ir realizavimo praktika, užsienio mokslininkų ir kitų autorių nuomonėmis bei veikalais, statistikos duomenimis, pataisos inspekcijų pateiktais duomenimis.

Raktiniai žodžiai


viešieji darbai; probacija; reabilitacija; resocializacija; adaptacija; integracija

Pilnas tekstas:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195