Asmenų, priklausomų nuo narkotikų, bausmės vykdymo atidėjimo teisiniai aspektai: patirtis Lietuvoje

Marta Gavrilovienė

Santrauka


Straipsnyje nagrinėjami asmenų, priklausomų nuo narkotikų, bausmės vykdymo atidėjimo ypatumai Lietuvoje. Analizuojamos Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso nuostatos, kuriomis remiantis šiems asmenims atidedamas bausmės vykdymas. Įstatymo nuostatos gretinamos su teismų praktikos pavyzdžiais, kuriais remiantis atskleidžiami asmenų, priklausomų nuo narkotikų, bausmės vykdymo atidėjimo praktiniai aspektai. Šie aspektai teismų veikloje ne visada tinkamai įvertinami. Nagrinėjamos aplinkybės, lemiančios bausmės vykdymo atidėjimo, įpareigojant gydytis nuo narkomanijos, taikymo formalumą. Apžvelgiamas ir bausmės vykdymo atidėjimo vykdymo procesas nuteistiesiems, įpareigotiems gydytis nuo narkomanijos. Pateikiama narkomanija sergančių asmenų gydymą reglamentuojančių teisės aktų analizė. Nagrinėjami klausimai, susiję su nuteistojo, įpareigoto gydytis nuo narkomanijos, teisinės padėties reglamentavimu bausmės vykdymo atidėjimo laikotarpiu. Aiškinamasi, ar teisės aktuose yra numatyti specialūs reikalavimai asmenims, įpareigotiems gydytis nuo narkomanijos.

Raktiniai žodžiai


bausmės vykdymo atidėjimas; asmuo; priklausomas nuo narkotikų; gydymosi nuo narkomanijos kursas

Pilnas tekstas:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195