Kompensacijos asmenims, nukentėjusiems nuo nusikalstamų veikų Lietuvoje

Antanas Rudzinskas

Santrauka


Šiame straipsnyje nagrinėjamos teisės normos, nustatančios kompensacijas asmenims, nukentėjusiems nuo nusikalstamų veikų. Tai svarbu todėl, kad nusikaltimo aukas labai domina ne tik neigiami padariniai, atsirandantys nesilaikant įstatymų, bet ir galimybė gauti kompensaciją už patirtą žalą bei kompensavimo teisinis reglamentavimas.
Straipsnyje atliktas tyrimas leidžia teigti, kad Lietuvos Respublikoje ilgą laiką nebuvo sukurta nusikalstamų veiksmų patirtos žalos kompensavimo sistema. Vis dėlto valstybė išskirtiniais atvejais kompensuoja gyventojams kitų asmenų neteisėtais veiksmais padarytą žalą. Šiuos atvejus autorius pateikia straipsnyje, juos analizuoja ir parodo, kokius teisinio reguliavimo pokyčius tai sukėlė.
Straipsnyje autorius nagrinėja ir svarbiausius tarptautinius dokumentus, kurie reglamentuoja dėl nusikaltimo padarytos žalos atlyginimo klausimus ir net valstybės pareigą atlyginti žalą nusikaltimo aukoms, kai kaltininkas nemokus arba nenustatytas.
Autorius nemažai dėmesio skiria įstatymo, kuris nustatys kompensacijas asmenims, nukentėjusiems nuo smurtinių nusikaltimų, analizei. Straipsnyje pateikiami pasiūlymai, kaip patobulinti nukentėjusių asmenų apsaugą ir numatyti papildomas garantijas asmenims, nukentėjusiems nuo teisių pažeidimo.
Šiame straipsnyje taikyti istorinis, lyginamasis, loginis-analitinis ir kiti teisės mokslo tyrimo metodai.

Raktiniai žodžiai


nuostoliai; kompensacija; nusikaltimo auka

Pilnas tekstas:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195