Lietuvos civilinio proceso kodeksas: pirmųjų metų patirtis

Virgilijus Valančius

Santrauka


Straipsnyje autorius nagrinėja Lietuvos civilinio proceso kodekso įgyvendinimo pirmųjų (2002– 2004) metų patirtį. Daugiausia dėmesio skiriama civilinio proceso kodekso naujovių „atsispindėjimui“ nacionalinėje jurisprudencijoje. Nagrinėjama nacionalinių teismų praktikos raida aiškinant Civilinio proceso kodekso naujoves, ypač civilinio proceso teisės principus. Pateikiami aukštesniųjų Lietuvos teismų „geros praktikos“, galinčios tapti bendros teismų praktikos civilinėse bylose formavimo pagrindu, civilinių bylų pavyzdžiai.
Bandoma atsakyti į keliamus klausimus dėl įstatymo leidėjo valios, doktrinos ir jurisprudencijos išraiškų įvairovės arba sutapimo, teismams aiškinant ir taikant civilinio proceso nuostatas individualiose bylose. Atskleidžiami jurisprudencijos pavyzdžiai. Šiek tiek daugiau dėmesio, įvertinus šios novacijos taikymo svarbą, skiriama sprendimo už akių teisinio reglamentavimo sampratai bei praktiniam įgyvendinimui.

Raktiniai žodžiai


civilinis procesas; civilinio proceso principai; bendrosios kompetencijos teismai; teismų praktika civilinėse bylose

Pilnas tekstas:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195