Lis (alibi) pendens: kitoje Europos Sąjungos valstybėje nagrinėjamo tapataus arba susijusio ieškinio (civilinės bylos) įtaka Lietuvos teismo procesui

Ramūnas Kontrauskas

Santrauka


Straipsnyje aptariamos lis (alibi) pendens instituto Europos Sąjungos teisėje bei Lietuvos tarptautiniame civiliniame procese sampratos, teisinio reguliavimo bei taikymo problemos.
Lis (alibi) pendens instituto reikšmė grindžiama teismo sprendimo prejudicinės bei res judicata galios principais, taip pat šių principų objektyviai lemiamu siekiu išvengti dviejų ar kelių nesuderinamų (skirtingų) teismų sprendimų tapačiose ar susijusiose civilinėse bylose.
Tiek Europos Sąjungos, tiek iš dalies Lietuvos Respublikos civilinio proceso teisės normų analizė leidžia tvirtinti, jog vienos civilinės bylos procesui ir teismo jurisdikcijai nagrinėti tą bylą įtakos turi ne tik tapataus, bet ir susijusio ieškinio (bylos) nagrinėjimas kitame (tarptautinio civilinio proceso atžvilgiu – kitos valstybės, nacionalinio civilinio proceso atžvilgiu – ir tame pačiame) teisme.
Atsižvelgdamas tiek į Europos Sąjungos teisės normas, tiek į tarptautinio civilinio proceso tikslą, autorius aptaria forum non conveniens doktrinos bei teismo draudimo šalims pradėti bei tęsti procesą tuo pačiu pagrindu kitos valstybės teismuose (antisuit injunction) taikymo klausimus.
Autorius argumentuoja savo nuomonę dėl lis (alibi) pendens instituto reguliavimo Lietuvos tarptautiniame civiliniame procese bei atskleidžia kai kurias pareigos tiesiogiai taikyti Europos Sąjungos lis (alibi) pendens taisykles lemiamas problemas.

Raktiniai žodžiai


tarptautinis civilinis procesas; lis alibi pendens

Pilnas tekstas:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195