Kai kurie civilinių teisių gyvumo ypatumai taikant prevencinį ieškinį

Virginijus Papirtis, Inga Karulaitytė–Kvainauskienė

Santrauka


Civilines teises galima ginti įvairiais būdais. Vienas iš teisminių civilinių teisių gynimo būdų – draudimas atlikti veiksmus, keliančius pagrįstą grėsmę žalai atsirasti (prevencinis ieškinys).
Teisinėje visuomenėje pažįstami tokie terminai kaip „vindikacinis ieškinys“, „negatorinis ieškinys“, „netiesioginis ieškinys“, „prevencinis ieškinys“. Pastarieji du priskiriami prie naujų teisinių sąvokų. Šio straipsnio tikslas – atskleisti prevencinio ieškinio, kaip vieno iš civilinių teisių gynimo būdų, taikymo sąlygas. Prevencinis ieškinys – naujas teisinis terminas Lietuvos civilinėje teisėje. 1964 m. civiliniame kodekse šis civilinių teisių gynimo būdas nebuvo įtvirtintas. Šiame straipsnyje aptariamos teoriškai mažai nagrinėto, o praktiškai retai taikomo prevencinio ieškinio, kaip civilinių teisių gynimo būdo, prigimtis, taikymo variantai, kai kurios taikymo sąlygos, ypatumai. Nagrinėjami šio ir kai kurių kitų civilinių teisių teisminių gynimo būdų panašumai ir skirtumai.
Straipsnio autoriai nebando neginčijamai apibūdinti pozicijos dėl civilinių teisių gynimo remiantis prevenciniu ieškiniu taikymo sąlygas bei prevencinio ieškinio turinį, tačiau siūlo pamąstyti, kokioms konkrečioms sąlygoms esant gali būti tinkamai taikomas prevencinis ieškinys teismų praktikoje ir kaip juo remdamiesi subjektai galėtų veiksmingiau ginti savo civilines teises.

Raktiniai žodžiai


civilinė teisė; civilinių teisių gynimas; prevencinis ieškinys; civilinių teisių gynimo būdai

Pilnas tekstas:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195