Autorių teisių apsaugos ir gynimo reglamentavimo raida Lietuvoje 1990–2004 m.

Antanas Rudzinskas

Santrauka


Autoriaus interesai pažeidus autorių teises į literatūros, mokslo, meno kūrinius neapsiriboja vien tuo, jog pažeidėjui bus skirta atitinkama teisinio poveikio priemonė arba tam tikrais atvejais – net kriminalinė bausmė už padarytą neteisėtą veiką. Autoriui yra svarbu, o neretai ir svarbiau, kad būtų tinkamai apskaičiuota ir greitai atlyginta turtinė ir neturtinė žala arba skirta kompensacija.
Autorių teisių reguliavimas, apsauga, gynimas, taip pat patirtos žalos (nuostolių) atlyginimas Lietuvoje nuo nepriklausomybės paskelbimo labai kito. Būtent tai šiame straipsnyje autorius ir mėgina nagrinėti pateikdamas teisės norminius aktus, reglamentuojančius autorių teisių ir gretutinių teisių gynimo kaitą. Atsižvelgiant į vieną iš svarbiausių tarptautinių dokumentų reglamentuojančių autorių teisių apsaugą ir gynimą, bandoma sąlyginai išskirti net tam tikrus laikotarpius – iki Berno konvencijos dėl literatūros ir meno kūrinių apsaugos įsigaliojimo ir įsigaliojus Berno konvencijai. Autorius, atsižvelgdamas į teisės aktų reguliuojančių autorių teisių ir gretutinių teisių gynimą, minėtus laikotarpius skirsto į tam tikrus etapus – iki 1994 m., nuo 1994 m. iki 1999 m. birželio 9 d., nuo 1999 m. birželio 9 d. iki 2003 m. kovo 21 d., nuo 2003 m. kovo 21 d. iki šių dienų – ir juos atskirai analizuoja.

Raktiniai žodžiai


autorių teisės; autorių teisių gynimas; žala; nuostoliai

Pilnas tekstas:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195