Kai kurie Konvencijos dėl elektroninių nusikaltimų proceso teisės skirsnio įgyvendinimo Lietuvoje aspektai

Darius Štitilis, Rolandas Krikščiūnas, Rimantas Petrauskas

Santrauka


Šio straipsnio objektas – Konvencijos dėl elektroninių nusikaltimų proceso teisės skirsnio įgyvendinimas Lietuvoje. Straipsnio tikslas – išanalizuoti kai kurias pagrindines Konvencijos dėl elektroninių nusikaltimų proceso teisės skirsnio įgyvendinimo Lietuvos Respublikos teisinėje sistemoje problemas. Straipsnio uždaviniai: įvertinti Konvencijos dėl elektroninių nusikaltimų proceso teisės skirsnio pagrindinių nuostatų įgyvendinimo Lietuvoje būklę; identifikuoti pagrindines Konvencijos dėl elektroninių nusikaltimų proceso teisės skirsnio įgyvendinimo Lietuvoje problemas ir pateikti galimus šių problemų sprendimo būdus.
Straipsnyje taikomi lyginamosios analizės, lyginamasis ir kiti metodai, remiamasi užsienio valstybių doktrina bei periodine literatūra. Straipsnį sudaro įvadas, trys skyriai ir išvados. Pirmajame skyriuje analizuojamas Konvencijos dėl elektroninių nusikaltimų nuostatų dėl operatyvaus laikomųjų kompiuterinių duomenų išsaugojimo įgyvendinimas. Antrajame skyriuje analizuojamas Konvencijos dėl elektroninių nusikaltimų nuostatų dėl laikomųjų kompiuterinių duomenų paieškos ir poėmio įgyvendinimas. Trečiajame skyriuje analizuojamas Konvencijos dėl elektroninių nusikaltimų nuostatų dėl kompiuterinių duomenų surinkimo realiuoju laiku įgyvendinimas. Straipsnio pabaigoje formuluojamos išvados.

Raktiniai žodžiai


elektroniniai nusikaltimai; elektroninių nusikaltimų tyrimas

Pilnas tekstas:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195