Teisinės kovos su kontrabanda politikos raida ir perspektyvos

Jolita Malinauskaitė

Santrauka


Šiame straipsnyje apžvelgiama Lietuvos teisinė kovos su kontrabanda politika 1990–2004 m. (teisinio poveikio grįžtamasis ryšys turi reikšmingų padarinių tolesnei teisės aktų raidai), pateikiami kai kurie vertinimai ir pasiūlymai dėl nacionalinės kontrabandos bei vengimo mokėti mokesčius kontrolės ir prevencijos strategijos (programos) parengimo Lietuvoje kintančiomis sąlygomis, inspiruojama teisės teoretikų ir praktikų diskusija straipsnyje nagrinėjamais klausimais.
Straipsnio apžvalginės analizės objektas – teisės aktų, reglamentuojančių kontrabandą ir susijusių su kontrabandos kontrole bei prevencija Lietuvoje, monitoringas. Analizės metodai – Lietuvos Respublikos įstatymų, kitų teisės aktų analizė, Lietuvos Respublikos Seimo (toliau – Seimo), Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau – Vyriausybės) priimtų programų lyginamoji analizė, statistika, mokslinės literatūros apibendrinimas.

Raktiniai žodžiai


kontrabanda; teisinė politika; kontrolė; prevencija; prevencinė programa

Pilnas tekstas:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195