Kriminalistinės profilaktikos samprata

Lina Novikovienė

Santrauka


Nusikalstamumo ir jo prevencijos problema visuomet buvo laikoma ypač sudėtingu procesu, apimančiu tiek mokslinius (teorinius), tiek praktinius aspektus. Klausimas, kokiomis priemonėmis galima paveikti nusikalstamumą, kaip tinkamai derinti prevencinę ir represinę veiklą, kaip paveikti nusikalstamas veikas linkusius daryti asmenis, kad jie atsisakytų savo nusikalstamos veiklos, kelia vis didesnį mokslininkų ir praktikų susirūpinimą. Autorė mano, jog pirmiausia būtina suformuoti teorinius kriminalistinės profilaktikos pagrindus. Iki šiol lieka neišspręsti kriminalistinės profilaktikos sampratos, jos turinio, vietos kriminalistikos moksle ir daugelis kitų probleminių klausimų. Atsižvelgiant į aktyvią mokslininkų diskusiją dėl kriminalistikos mokslo prigimties bei jos kintančią sistemą, daugelis kriminalistinės profilaktikos klausimų reikalauja papildomo tyrimo.
Straipsnyje, analizuodama įvairių šalių praktika paremtus ir mokslininkų suformuluotus kriminalistinės profilaktikos apibrėžimus, autorė išdėsto savo nuomonę kriminalistinės profilaktikos sąvokos, turinio ir kitais probleminiais klausimais. Darbe išsamiai nagrinėjamos kriminalistinės profilaktikos turinį sudarančios kriminalistinės nusikaltimų profilaktikos priemonės, būdai ir metodai.

Raktiniai žodžiai


kriminalistinė profilaktika; kriminalistikos dalykas; kriminalistinės nusikaltimų profilaktikos priemonės; būdai ir metodai

Pilnas tekstas:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195