Kai kurie probleminiai kyšininkavimo išaiškinimo ir tyrimo teisinio reguliavimo klausimai

Ernestas Lipnickas

Santrauka


Kyšininkavimas yra viena iš labiausiai paplitusių ir sunkiausiai atskleidžiamų korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų Europoje. Atsižvelgiant į kyšininkavimo ir kitų korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų aktualumą šiame straipsnyje analizuojami kyšininkavimo atvejai Lietuvoje, pateikiama kyšininkavimo baudžiamųjų bylų statistika ir atliktų sociologinių tyrimų rezultatai.
Analizuojant kyšininkavimo išaiškinimo ir tyrimo praktiką pateikiamas mokslinis kai kurių nusikalstamų veikų išaiškinimo ir tyrimo veiksmų panaudojimo praktinėje veikloje, o ypač išaiškinant ir tiriant kyšininkavimo atvejus, įvertinimas, nagrinėjami probleminiai teoriniai ir praktiniai šių metodų taikymo aspektai.
Įvertinus baudžiamųjų įstatymų kaitą Lietuvoje šiame straipsnyje taip pat pateikiami kai kurie probleminiai kyšininkavimo išaiškinimo ir tyrimo teisinio reguliavimo klausimai nuo retrospektyvos pereinant prie situacijos, nagrinėjami tarptautinių teisės normų praktinio taikymo aspektai.
Iškeliant ir analizuojant probleminius kyšininkavimo išaiškinimo ir tyrimo teisinio reguliavimo aspektus straipsnyje siūloma keisti Lietuvos įstatymų ir poįstatyminių aktų teisės normas, trukdančias veiksmingai išaiškinti ir ištirti kyšininkavimo atvejus. Be to, straipsnyje iškeliami nauji tikslai siekiant kai kurių teisės mokslo šakų teorijų plotmėje patobulinti kyšininkavimo išaiškinimo ir tyrimo praktiką.

Raktiniai žodžiai


tarptautinis bendradarbiavimas; nevieši veiksmai; jų taikymo išaiškinant ir tiriant kyšininkavimo atvejus probleminiai klausimai; kriminalistinės metodinės rekomendacijos

Pilnas tekstas:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195