Šiuolaikinis požiūris į masinės gamybos gaminių tyrimą

Nadezhda Pavlovna Mailis

Santrauka


Straipsnyje nagrinėjamos kai kurios problemos, kylančios teismo ekspertinėje praktikoje pastaraisiais metais. Rusijoje šios problemos tapo aktualios susiklosčius padėčiai, reikalaujančiai naujo požiūrio į masinės gamybos gaminių ekspertinį tyrimą. Tos pačios problemos yra ne tik Rusijoje, bet ir kitose šalyse. Naujos šiuolaikinės technologijos masinėje gamyboje, naujų gaminių atsiradimas, masinis prekių falsifikavimas reikalauja naujo požiūrio atliekant šių objektų ekspertinius tyrimus. Ekspertams vis dažniau tenka susidurti ne tik su tradiciniais tyrimo objektais – sagomis, vinimis, kabeliais, laidais, padangomis, bet ir su garso bei vaizdo kasetėmis, kompaktiniais diskais, pakuotėmis, etiketėmis ir kitais gaminiais, pagamintais naudojant naujas technologijas ir medžiagas. Atliekant masinės gamybos gaminių ekspertizę sprendžiami tiek identifikaciniai, tiek diagnostiniai uždaviniai. Dažnai šiuos objektus tenka tirti kompleksiškai. Straipsnyje pateikiami pavyzdžiai iš ekspertinės praktikos, kai atliekant įvairių gaminių prekių ekspertizę pateikti klausimai išsprendžiami tik pasitelkus trasologinius ar cheminius medžiagų tyrimus. Masinės gamybos gaminių ekspertinis tyrimas yra specifinis. Ši specifika pasireiškia tuo, kad ekspertas turi ne tik ištirti pačius tyrimo objektus, bet ir nustatyti šių objektų gamintoją, pagaminimo laiką, gamybos technologinį procesą, gamybai naudojamus įrenginius ir instrumentus, gaminių saugojimo sąlygas ir kitas aplinkybes.
Tarp masinės gamybos gaminių ypatingą vietą užima plombos ir plombos-užraktai. Jie yra dažni tyrimo objektai vagysčių ir grobimų, naudojant technines priemones, bylose. Straipsnyje išsamiai nagrinėjamos naujos konstrukcijos plombų ir plombų-užraktų ekspertinio tyrimo problemos. Šių gaminių konstrukcijų ir gamybos technologijų įvairovė yra labai didelė, tuo tarpu specialios literatūros, žinynų, kuriuose būtų pateikta terminija šiems objektams aprašyti, duomenys apie jų konstrukcinius ypatumus, gamybos technologiją, nėra. Autorės nuomone, sprendžiant problemas, kylančias tiriant plombas ir plombas-užraktus, reikalingas glaudus tarptautinis ekspertų bendradarbiavimas kuriant duomenų bazes apie naujų rūšių plombas ir plombas-užraktus.

Raktiniai žodžiai


teismo ekspertizė; masinės gamybos gaminiai; plombos; plombos-užraktai

Pilnas tekstas:

PDF (English)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195