Kriminalistinės lingvistinės ekspertizės uždavinių sistema

Anelė Žalkauskienė

Santrauka


Lingvistinės ekspertizės uždaviniai mokslininkų kriminalistų suprantami nevienodai, todėl pateikiamos skirtingos jų sampratos, kartais nevienodai pavadinami tie patys dalykai ir specialiojoje literatūroje, ir kriminalistikos vadovėliuose. Neretai pateikiami tik uždavinių grupių pavadinimai, nepaaiškinama, kokie uždaviniai įeina į tas grupes. Tai buvo galima suprasti, kol šios ekspertizės teorija ir praktika dar tik formavimosi, buvo dar tik pradinių stadijų, tačiau pastaruoju metu, šio darbo autorės nuomone, tradicinius lingvistinės ekspertizės uždavinius jau galima aiškiai ir vienareikšmiškai apibrėžti.
Todėl šio tyrimo tikslas – paanalizuoti skirtingas lingvistinės ekspertizės uždavinių sampratas, šių uždavinių tarpusavio ryšius ir pateikti lietuviškų tekstų lingvistinės ekspertizės uždavinių sistemą.
Nagrinėjamos problemos tyrimo analizė šiame darbe apsiriboja Lietuvos, Ukrainos ir Rusijos kriminalistų darbais. Lietuviškų tekstų lingvistinė ekspertizė istoriškai yra labiau susijusi su Rytų Europos teismo lingvistiniais tyrimais, todėl ir nutarta pirmiausia išanalizuoti situaciją šioje aplinkoje, platesnę analizę paliekant ateičiai.

Raktiniai žodžiai


kriminalistinė lingvistinė ekspertizė; teksto autoriaus identifikacija; diagnostiniai uždaviniai; klasifikaciniai uždaviniai

Pilnas tekstas:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195