Specialių žinių taikymo problemos tiriant nusikalstamų darbų saugos pažeidimų įvykius Lietuvoje

Egidijus Radzevičius

Santrauka


Straipsnyje nagrinėjami pagrindiniai darbų saugos techninių ekspertizių skyrimo bei užduočių atlikti objektų, susijusių su darbų sauga, tyrimą pateikimo ir jų rezultatų panaudojimo praktikos Lietuvoje aspektai.
Susistemintai išanalizuoti ir pateikti Lietuvos teismo ekspertizės centro Techninių ekspertizių skyriuje 2001–2004 m. atliktų darbų saugos techninių ekspertizių ir pateiktų specialisto išvadų statistikos duomenys. Remiantis atliktų tyrimų rezultatais išryškintos pagrindinės tendencijos. Išskiriamos bei aptariamos pagrindinės specialių žinių taikymo problemos. Taip pat nagrinėjama, kokią įtaką tyrinėjamų darbų saugos ekspertizių skyrimui bei specialisto išvadų pateikimui turėjo naujas Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodeksas ir Lietuvos Respublikos teismo ekspertizės įstatymas.
Tiriamais klausimais suformuluoti pasiūlymai ir išvados. Konstatuojama, kad darbų saugos techninių ekspertizių skyrimo ir užduočių atlikti objektų tyrimą pateikimo ir jų rezultatų panaudojimo praktika Lietuvoje nevisiškai atitinka šiuolaikinį lygį ir teisėsaugos poreikius, todėl yra tobulintina. Specialių žinių taikymo teisinėje praktikoje, tiriant nusikalstamus darbų saugos teisės aktų reikalavimų pažeidimus, efektyvumui gerinti būtina neatidėliotinai spręsti iškilusias tiek teorinio, tiek praktinio pobūdžio problemas, ypač ikiteisminio tyrimo stadijoje.

Raktiniai žodžiai


darbų sauga; darbų saugos techninė ekspertizė; užduotis atlikti objektų tyrimą; specialios žinios; teisinės žinios; darbų saugos taisyklės; statistika

Pilnas tekstas:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195