Kriminalistinė nusikaltimų charakteristika – vienas iš kriminalinės justicijos informacinės sistemos modelio kūrimo pagrindų Lietuvoje

Eglė Kažemikaitienė, Snieguolė Matulienė

Santrauka


Atsiradus didelėms galimybėms taikyti informacines technologijas tiriant nusikalstamas veikas, šių veikų tyrimo informacinis aprūpinimas pareikalavo iš kriminalistikos mokslo naujo teorinio pagrindimo.
Vien tų teorinių pagrindų, kuriuos pateikia kriminalistinės registracijos institutas, tam nepakanka.
Todėl vienas iš kriminalistikos mokslo uždavinių – kurti mokslines prielaidas ir rekomendacijas nusikalstamų veikų informaciniam aprūpinimui optimizuoti, t. y. remiantis kriminalistikos mokslo laimėjimais bei nusikalstamų veikų tyrimo praktikos patirtimi kurti bendrą (universalią) informacinę sistemą, skirtą nusikaltimų tyrimo informaciniam aprūpinimui. Teoriškai bendra kriminalistinės justicijos informacinė sistema turi atspindėti visus svarbiausius nusikalstamos veikos tyrimo informacinius procesus, informacijos rūšis ir susitelkti viename centre, kuriame remiantis gauta informacija būtų sudarytas nusikalstamos veikos įvykio informacinis modelis. Tai turėtų pasireikšti kaip tyrėjo galimybė greitai ir patogiausiu būdu gauti visą reikiamą informaciją iš nurodytų informacinių srautų. Kuriant šią sistemą, kaip vienas iš pagrindų gali būti pritaikyta kriminalistinė nusikaltimų charakteristika. Funkcionuojanti integruota universali informacinė sistema padėtų spręsti informacinius, informacinius loginius ir organizacinius techninius uždavinius.

Raktiniai žodžiai


kriminalistinė nusikaltimų charakteristika; kriminalistinė informacinė sistema; universali sistema; kriminalinės justicijos informacinė sistema

Pilnas tekstas:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195