Asmens laisvę apribojančių prievartos priemonių taktika

Csongor Herke

Santrauka


Straipsnyje aptariami procesinės prievartos priemonės bei šie jų aspektai:
1. Prievartos priemonių taktikos aktualumas;
2. Prievartos priemonių tinkamas panaudojimas laiko atžvilgiu;
3. Prievartos priemonių neatidėliotinumas ir nepakartojamumas;
4. Atskirų prievartos priemonių taktika:
a) areštas;
b) kardomasis kalinimas;
c) gyvenamosios vietos palikimo draudimas ir namų areštas;
d) laikinas priverstinis gydymas.
Prievartos priemonių taktikos svarbą lemia tai, kad pirmiausia tinkamas taktinis prievartos priemonių įgyvendinimas tyrimo metu turi daug pranašumų. Kita vertus, įrodymų, gaunamų naudojant netinkamas (ypač neteisėtas) prievartos priemones, padariniai gali būti sunkūs.
Įgyvendinant prievartos priemones svarbu ne tik tinkamai jas panaudoti laiko atžvilgiu, bet ir jų neatidėlioti, t. y. taikyti jas greitai. Tam tikros prievartos priemonės (namų krata, asmens apžiūra, konfiskavimas) susijusios su daiktinių įrodymų paėmimu. Tačiau procesas, kuris veda prie šių daiktinių įrodymų radimo, yra vienintelis ir nepakartojamas. Todėl svarbu tinkamai užfiksuoti taikant prievartos priemones įrodomosios (daiktų) medžiagos padėtį, būklę, požymius ir pan.
Prievartos priemonių nepakartojamumas sukelia problemų taikant tokias prievartos priemones, kurios tik apriboja asmens laisvę, tačiau neturi tikslo surasti tam tikrus daiktinius įrodymus. Tas pats asmuo toje pačioje byloje negali būti pakartotinai areštuotas arba laikinai suimtas.
Toliau straipsnyje nagrinėjami atskirų prievartos priemonių taikymo taktikos klausimai. Autorius aptaria svarbius tokios prievartos priemonės kaip areštas taikymo taktikos ypatumus. Kardomasis kalinimas yra viena griežčiausių prievartos priemonių. Taikant šią prievartos priemonę ypač svarbu ją tinkamai panaudoti laiko atžvilgiu. Jos taikymas per anksti arba per vėlai sukelia tam tikrų sunkumų.
Tokios prievartos priemonės kaip išvykimo iš gyvenamosios vietos draudimas ir namų areštas yra subsidiaraus (pagalbinio, papildomo) pobūdžio: jos pakeičia kardomąjį kalinimą. Taigi tokiu atveju pagrindiniu kriminalistiniu klausimu tampa klausimas, ar užteks tokios pagalbinės prievartos priemonės, ar turi būti taikomas kardomasis kalinimas.

Raktiniai žodžiai


asmens laisvės apribojimas; prievartos priemonės; taktika

Pilnas tekstas:

PDF (English)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195