Specifinis apklausos subjektas – nuolatinis iššūkis tyrėjui

Violetta Kwiatkowska-Darul

Santrauka


Straipsnis skirtas specifinėms apklausoms, apklausos taktikai, asmeninėms apklausiamųjų subjektų ypatybėms.
Straipsnio pradžioje minima, kad Lenkijos baudžiamasis procesas nustato bendras apklausos taisykles.
Tačiau Lenkijos baudžiamojo proceso kodeksas nustato apklausos, kurioje dalyvauja ekspertas, vertėjas, teismo psichiatras ar teismo psichologas, įslaptintas liudytojas, naudojama akistata (liudytojų konfrontacija), specifines taisykles. Tuo tarpu anksčiau išvardytų asmenų apklausos taktikos ir metodologijos kodeksas nenustato. Straipsnio autorė konstatuoja, kad kriminalistinės specifinės apklausos problema yra susijusi su netipinės apklausos pasiruošimo taktika, specifinių apklausos metodų ir techninių priemonių panaudojimu (ypač parengtinio tyrimo fazėje).
Autorė nurodo, kad apklausos specifika gali būti siejama su:
− apklausiamojo asmenybės ypatumais;
− specifinėmis apklausos sąlygomis;
− specifiniais apklausos metodais;
− specifiniu apklausos dalyku.
Autorė iš viso išskiria vienuolika specifinių apklausos formų. Tačiau kartu konstatuoja, kad dažniausiai susiduriama su dviem apklausos formomis – vaikų ir pagyvenusių asmenų apklausa. Šias apklausos formas autorė išsamiai analizuoja.
Nagrinėdama vaikų apklausos problemas, autorė pabrėžia, kad vaikas ypač sparčiai vystosi pirmuosius dešimt metų. Todėl atliekant vaikų apklausą būtina modifikuoti apklausos metodus ir taktiką. Pasiruošimas apklausai susijęs su informacijos apie vaiką rinkimu, konsultacija su psichologu, garso ir vaizdo įrangos paruošimu. Itin svarbūs yra apklausos laikas ir vieta. Autorė teigia, kad ne vieno psichologo yra pabrėžiama neigiama policijos, prokuratūros ir teismo patalpų įtaka vaiko apklausai. Todėl ruošiantis apklausti vaiką patariama kontroliuoti emocijas, susilaikyti nuo neapykantos, ironijos, irzlumo.
Nagrinėdama pagyvenusių asmenų apklausą, autorė įvardija priežastis, dėl kurių šios kategorijos asmenų apklausa tampa sudėtinga. Tai ligos bei fiziologiniai organizmo senėjimo procesai. Dėl šių priežasčių parodymų formavimosi procesas sudėtingesnis, o pati apklausa primena vaikų apklausą.
Baigdama autorė apžvelgia asmenų, sergančių psichinėmis ligomis, bei asmenų, kurių kritinė sveikatos būklė, apklausos ypatumus.

Raktiniai žodžiai


ikiteisminis tyrimas; baudžiamasis procesas; apklausos būdai; vaiko apklausa; senyvo amžiaus asmens apklausa; sunkiai sergančio asmens apklausa; psichiškai sergančio asmens apklausa

Pilnas tekstas:

PDF (English)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195